Металозв’язку, прилад для її вимірювання по ПУЕ

Застосування в електротехніці терміна «металозв’язку» пов’язане з необхідністю якісної оцінки надійності контакту між окремими елементами, що утворюють заземлення. Зниження цього показника (відсутність гарної металозв’язку), як правило, пояснюється помилками, допущеними в процесі монтажу системи. Подібні недоробки призводять до поступового окислення металу в зоні контакту і зростанню перехідного опору в цьому місці. Внаслідок таких порушень система перестає відповідати своєму прямому призначенню (тобто не забезпечує захист від ураження струмом).

мета вимірювань

Для кількісної оцінки розглянутого параметра були розроблені спеціальні методики, які передбачають вимір металозв’язку в зоні контакту елементів заземляющей системи. Проведені при цьому випробування ставлять собі за мету:

  • перевірку справності провідників, що з’єднують окремі елементи заземлення (включаючи систему вирівнювання потенціалів);
  • оцінку стану їх ізоляційного покриття;
  • виявлення факту наявності або відсутності потенціалу на заземлених частинах електроустановок.

Для вимірювання параметрів металозв’язку до роботи повинні залучатися фахівці лабораторій, які мають право на проведення таких випробувань (володіють відповідним сертифікатом).

Загальний порядок перевірки контактів

Перевірка на металозв’язку, в першу чергу, передбачає зовнішній огляд елементів захисної системи з одночасною оцінкою стану всіх наявних електричних сполучень. В ході такого обстеження зварювальні з’єднання спочатку злегка простукують невеликий кувалдою (з метою перевірки їх механічної міцності). Потім наявні болтові або клемні контакти перевіряються на якість їх затягування і відсутність будь-яких видимих ​​пошкоджень (відколів, тріщин тощо.)

Одним з найбільш простих і надійних способів визначення ослаблення або порушення будь-якого з’єднання – це його перевірка на дотик. При чітко відчувається нагріванні місця зчленування сумнівів в порушенні контакту (ослаблення металозв’язку) бути не може, після чого необхідно вжити заходів по його відновленню.

По завершенні візуального і тактильного обстежень всіх наявних контактів вимірюється їх перехідний опір. Причому крім місць зварювання контрольного обстеження підлягає вся відкрито вмонтовується ланцюжок болтових або клемних зчленувань, що утворює заземлюючий контур.

Зверніть увагу, що при проведенні візуального огляду вдається перевірити на металозв’язку лише ті елементи системи, які прокладені поверх грунту, а не приховані в ньому.

Після закінчення візуального обстеження запрошені замовником фахівці проводять тестування всієї установки на предмет відповідності її вимогам ПУЕ, (включаючи перевірку умов розтікання струму). Використовувана при цьому методика передбачає послідовне вимір перехідного опору кожного з наявних контактів. Досліджувана на металозв’язку ланцюжок включає контактні клеми ГЗШ (головної заземлювальної шини), на якій замикаються PE-провідник і заземлюючі шини обладнання, а також точки приєднання до заземлювача.

Згідно з діючими нормативами опір контактів (неважливо – зварного, болтового або клемного) не повинно перевищувати певного рівня, щоб металозв’язку була надійною. Для забезпечення заданого стандартами показника площа перерізу захисних провідників повинна відповідати даним таблиці 1.7.5 ПУЕ.

особливості вимірювання

Для організації вимірювань показника металозв’язку в контактах рекомендується використовувати спеціальний прилад, що дозволяє реєструвати величини перехідних опорів з точністю до 0,01 Ома. Для цих цілей може застосовуватися цифровий омметр МIC-3 або ж інші зразки приладів, що мають аналогічні характеристики (вимірювач опорів марки «Вимпел» або багатофункціональні пристрої від «Fluke»).

В процесі вимірювання показника металозв’язку щупи контрольного приладу приєднуються до точок, що знаходяться по обидва боки від досліджуваного зчленування. При цьому по ланцюжку протікає струм, пропорційний опору цього контакту. У разі, коли необхідно перевірити на металозв’язку весь ланцюжок зчленувань прилад підключається до її крайніх точках.

Для того щоб обследуемая система відповідала вимогам нормативів, величина сумарного перехідного опору контактів не повинна перевищувати 0,05 Ома. Одночасно з цим для кожного окремого контакту воно повинно бути в межах 0,01 Ома.

Таким чином, відповідно до зазначених вище значеннями електричних показників встановлюється так звана норма металозв’язку, перевищення якої загрожує непередбачуваними наслідками для споживача.

фіксування результатів

По завершенні вимірів перехідних характеристик всієї заземляющей системи замовнику робіт повинен бути вручений протокол вимірювання та перевірки металозв’язку, оформлений за встановленим зразком.

У цьому документі обов’язково повинна бути відображена наступна інформація:

  • назва та геофізичні дані досліджуваного електротехнічного пристрою або установки;
  • число входять в неї контактів, які пройшли перевірку;
  • значення максимального опору всієї вимірюваної ланцюжка.

При наявності будь-яких відхилень у параметрах і стан елементів обстежуваного обладнання (відсутність нормального заземлення або невідповідність його параметрів загальноприйнятим правилам) виявлені порушення також фіксуються в протоколі вимірів металозв’язку.

Варто відзначити, що металозв’язку є найважливішим показником безпеки експлуатації діючих електроустановок. У разі якщо її параметри не відповідає вимогам нормативів, слід вжити заходів щодо усунення цього недоліку (організувати протяжку болтових з’єднань, розбирання і чищення контактів і так далі). Але якщо ці дії не призводять до бажаного результату – слід оновити всю робочу ланцюжок захисного заземлення.

Ссылка на основную публикацию