Якість питної води та її оцінка в побутових умовах

Оцінка якості питної води в побутових умовах

Важливим питанням при вживанні будь-якого продукту, включаючи воду, ставати його якість. Здається, що споживач цікавиться тільки водою з-під крана. При більш відповідальному підході необхідно відповісти на ряд питань: Що розуміють під якістю питної води? Якими якостями повинна володіти водопровідна вода? Який процес підготовки питної води? та ін.

Що розуміють під якістю питної води?

Людина використовує воду в багатьох сферах свого життя: комунально-побутової, сільськогосподарської, енергетичної та ін.

Якість питної води вважається характеристикою сукупності складу і властивості рідини. Воно визначає придатність води для різних цілей. Водокористування оцінюють за такими характеристиками:

 • об’єкт (море, підземні або поверхневі води);
 • кінцева мета (транспорт, промислове виробництво, сільське господарство, побутові потреби населення і т.д.);
 • спосіб і характер використання.

У водокористування лежать основні потреби людини. На якість вододжерела впливають:

 • природні фактори;
  • атмосфера;
  • вилучення води;
  • повернення води;
 • антропогенні фактори
 • забруднення води;
 • споруди або технічні пристрої.

Регулювати якість води можливо управлінням факторів по-окремо.

Вживання питної води
Вододжерела характеризується властивостями води і її складом. Споживачі мають свої вимоги до цих двох пунктів. Дані про склад і вимоги водоспоживачів формують основні вимоги до якості води. До кожного об’єкту висувають певні значення якості, а до виду використання – норми якості. Під контролем якості питної води розуміють її відповідність основних характеристик вододжерела до існуючих норм. Мета використання води визначає необхідну якість і спосіб очищення.

Вода з центрального водопостачання по законодавству зобов’язана володіти приємними органолептичними характеристиками і не завдавати шкоди людському організму. Вміст шкідливих домішок має не повинно перевищувати гранично допустимі значення.

Воду з земної поверхні і її надр використовують в харчовій, господарсько-побутової, сільськогосподарської та промислової сфері. Якісні вимоги до води переглядаються і змінюються через певної проміжок часу. Це пов’язано з забрудненнями вододжерел. Однак показники якості питної води залишаються постійними: вона надає сильно впливає на організм людей, які її вживають.

Основні показники якості питної води

Фізичні якості, санітарно-бактеріальні показники, а так же хімічний склад води вважаються головними критеріями придатності питної води. До фізичних властивостей відносять температуру, наявність запаху, почуття смаку, колір і мутність. Хімічний склад розповідає вміст хімічних елементів у вигляді домішок: кількість іонів, мінералізація, лужність, жорсткість, рН рівень. При санітарно-бактеріологічному дослідженні звертають увагу на кількість бактерій, кишкової палички, токсичність і радіоактивність. Можуть бути висунуті додаткові вимоги, якщо водоисточник сильно забруднений або вода повинна мати гарні характеристиками.

Під якістю розуміють ступінь придатності води для певних цілей при конкретних вимогах до її складу і властивостей.

Показники якості води вважаються необхідні властивості води, які звіряються з нормою.

Нормою якості вважають стандартизовані значення показників для певних цілей використання води.

На практиці норма і показники якості строго не обмежуються. Це пов’язано з погіршенням екологічної обстановки, яка негативно впливає на характеристики вододжерела. Згодом їх посилюють. Ще одним фактором ставати економічна доцільність: вода повинна бути тієї якості, яке зробить її не тільки безпечною, але і доступною для всього населення.

В даний час спостерігається зростання браку прісної води, яка заповнюється стічними водами, які пройшли ретельну очистку. Населення Азії моментально зростає, а там знаходиться велика частина районів з дефіцитом прісної води. Сьогодні в азіатських районах найсучасніші технології рециркуляції стічних вод.

На території України так само існує безліч районів з недостатнім забезпеченням чистої питної води. Сильна забрудненість спонукала ввести гранично допустимі значення концентрацій певних небезпечних речовин. Це повністю довела нераціональність повного очищення води з економічного боку. Забезпечення якість води як у кращих природних джерел обходиться дуже дорого.

Ще недавно в Україні для визначення якості питної води використовували ГОСТ 2874-82 «Вода питна». Сьогодні придатність питної води визначають СанПіН 2.1.4.559-96 «Питна вода». У ньому передбачені показники якості питної води: хімічний склад, органолептичні властивості, епідемічні та органолептичні показники.

Епідемічні показники якості питної води

Визначення якостей питної води
У воді камфортно мешкають безліч бактерій і мікроорганізмів. Багато водні мікроби стають причиною інфекційних захворювань: дизентерія, тиф, холера і т.д. Вода може містити зародки глистів і мікроорганізми. Сьогодні існують різноманітні водні патогенні організми. Для повного визначення всієї присутньої органіки потрібно багато часу і фінансових коштів. Санітарні служби визначають тільки присутність «показових» мікробів. Їх наявність буде свідчити про забруднення води небезпечної мікрофлорою.

Більшість мікроорганізмів з’являються у воді з фекальних виділень живих істот, у тому числі і людини. Вони збагачені кишковою паличкою, яка живе в кишечник живих істот. За змістом кишкових паличок судять про ступінь забруднення води фекальними стоками. Це основний показник, на який орієнтуються при очищенні і знезаражуванні води на очисних станціях. Вимірюються кишкові палички в колі-індексом – їх кількість в одному літрі. Раніше нормою вважалося 3 кишкові палички на 1 літр води. СанПіН знизив допустимий показник в три рази: тепер 100 мл води не повинні містити жодного організму.

Так само в воді перевіряють існування бактерій і найпростіших організмів. Допустима норма бактерій – 50 на 1 літр, а найпростіші організми не повинні знаходиться в питній воді.

Органолептичні показники питної води

Визначення якість води на смак і запах
До цієї групи характеристик відносять каламутність, кольоровість, запах і смак води.

Запах і смак залежить від розчинених речовин: гази, мінеральні солі, органіка. Запахи розрізняють природного і штучного походження: болотистий, сірководневий, землистий, гнильний, нафтової, хлорний, ароматичний і т.д. Вони обумовлені наявністю у воді певних речовин.

Присмаків води існує безліч: гіркий, солодкий, солоний, кислий і т.д.

Запах і присмак оцінюються за п’ятибальною шкалою. Підвищена температура води підсилює ці показника. З цієї причини перевірку проводять в умовах 60 градусів. Питна вода не повинна мати запахом і присмаком в 2 бали. Це суб’єктивний показник, так як його визначають лаборанти з хорошим досвідом.

Забарвлення води називають кольоровістю. Вона спостерігається при воді на поверхні землі. Забарвлення визначають природні речовини і домішки зі стічних вод. При визначенні кольоровості використовують платінокобальтовую шкалу, в якій порівнюють пробу води з еталонним зразком. Вода вважається придатної при максимальній кольоровості в 20 градусів. Органи санітарного нагляду в особливих випадках допускають значення показника – 35 градусів.

Прозорість визначається двома способами: ваговим або непрямим. При ваговому методі визначають масу домішок, що залишилися після фільтрації зразка. Допустиме значення 1,5 мг / л. Каламутну воду не можна вживати для питних цілях. При непрямому методі визначають висоту водяного стовпа, через який чітко видно межі червоного хреста або певний шрифт. Вона повинна бути більше 30 см по шрифту і більше 300 см по червоному хресту.

Радіологічні показники питної води

Радіоактивні компоненти потрапляють у воду з мінеральних і геотермальних вод, сформованих близько радіоактивних руд або радіоактивних відходів. Так само впливають всілякі аварії і викиди з підприємств.

У воді можуть міститися ізотопи цезію, натрію, кобальту і т.д. Вони можуть мати форму катіонів або іонів, а так же комплексних сполук. За допомогою дозиметричного показника вимірюються альфа-радіоактивність і бета-радіоактивність.

Хімічні показники питної води

Передбачено цілий ряд хімічних показників якості питної води.

Водневий показник

Водневим показником є ​​рН-рівень. Він показує кількість іонів водню. Його числове значення визначається логарифмом цього числа. Розрізняють нейтральну, кислу і лужну реакцію води. Молекула води майже не дисоціюють на іони: з 10 млн. Тільки 1.

Питна вода має рівень рН 6-9. Для вимірювання використовують рН-метр.

мінералізація

Під загальною мінералізацією розуміють концентрацію всіх катіонів, аніонів та недіссоціірованних органічних речовин. Вона вимірюється в г / л. Для отримання загального залишку воду профільтровивают, а потім випарюють з решти домішок рідина при температурі близько 120 градусів. Сухий залишок так само розраховується за допомогою хімічного аналізу. Допустиме значення – 1 г / л.

жорсткість

Наявність катіонів кальцію і магнію обумовлюють жорсткість води. Вони здатні утворювати солі з деякими іонами. Жорстка вода залишає наліт накипу на нагрівальних приладах. Катіони так само можуть утворювати з жирами малорозчинні солі. Це дуже важливо при пранні білизни.

При визначенні жорсткості води використовують спеціальний реактив – трилон-Б. По необхідній кількості для зміни кольору індикатора визначають жорсткість. Вимірюють в мілі-мілі. Допустиме значення – 7 ммоль / л.

окислюваність води

На це показник впливає наявність органічних речовин і окислюють неорганічних домішок. Визначається кількістю необхідного кисню для окислення речовин під впливом різних окислювачів. визначається декількома методами: йодатна, біхроматной, Перманганатна і ін. Найпоширеніший – Перманганатна. По ньому окислюваність води не повинна бути вище 5 мг / л.

Органічні і неорганічні речовини

Сьогодні відомо понад 50 тис. Хімічних компонентів, які негативно впливають на людський організм. Визначити їх все просто неможливо. СанПіН систематизував найбільш поширені. При їх підвищеному вмісті призначають додаткове очищення води.

Питна вода в побутових умовах
У побутових умовах придатність питної води можна визначити декількома способами.

Найпростішим є візуальна і смакова оцінка. Воду можна не очищати, якщо вона прозора і без мутного осаду, має приємний запах і смак.

Насторожити повинні наступні ознаки:

 • явний запах хлорки;
 • рудо-зелений відтінок;
 • хімічний запах;
 • масляні плями на поверхні;
 • гіркий або солонуватий смак;
 • відчувається присутність сторонніх домішок.

При наявності одного з ознак потрібно скористатися методом очищення води.

Інший спосіб перевірки – заповнити водою ємність і дати відстоятися воді 2 дні. Вода неналежної якості на дні утворює осад, на стінках – наліт, а вгорі буде плавати масляниста плівка.

Перерахованими способами не визначаються шкідливі домішки, розчинені у воді. Що б переконатися, що питна вода якісна, потрібно капнути воду на дзеркало. Після висихання краплі можна буде побачити все домішки.

Очищення питної води в домашніх умовах

Водопровідна вода повинна пройти певну обробку, що б стати придатної для пиття. Є кілька способів очищення в побутових умовах.

кип’ятіння

Кип’ятіння дозволяє видалити хлор, солі кальцію і магнію, хвороботворні мікроби. Вода стане м’якше і з видозміненій структурою. Однак при кип’ятінні погіршується хімічні характеристики води і підвищується концентрація шкідливих речовин: ртуті, калію, пестицидів. При кип’ятінні відбувається зменшення обсягу, що збільшує концентрацію шкідливих речовин. Довгий кип’ятіння негативно впливає на склад води. Його рекомендують тільки в крайніх випадках.

відстоювання

Відстоювати воду допустимо до 12 годин! Методом відстоювання прибираються нерозчинні в воді речовини. Однак хлор повністю видалити відстоюванням неможливо, тільки знизити концентрацію. Деякі речовини взагалі не видаляються цим методом. Наприклад, солі важких металів.

заморожування

Тала вода ще з давніх часів застосовується в народній медицині. Вона допомагає вивести з організму людини шлаки і токсини, підживлює енергетично.

Що б отримати чисту воду методом заморожування, її поміщають в ємності в морозильник. При повному замерзанні можна побачити домішки в середині і на верхній поверхні. Що б позбутися від цих частин льоду, необхідно в середину люду направити струмінь проточної води – повинна утворитися дірка. Найчистіша вода буде відтавати швидше. Цілющі властивості води зберігаються до 8 годин.

фільтрування

Великою популярністю користуються вугільні фільтри. Вони здатні видалити хлор і органічні домішки. Активоване вугілля так само покращує органолептичні властивості води. Фільтр періодично необхідно міняти через його забруднення і втрати здатності, що фільтрує.

Здоров’я людини в більшій мірі залежить від його самого. Необхідно уважно стежити за якістю споживаної питної води. Вона має великий вплив на весь організм.

Ссылка на основную публикацию